Sabtu, 14 Juli 2012

Menjaga perut

Sesuatu yang harusnya dijaga setiap muslim adalah perutnya. Hendaknya ia menjaga perutnya dari makanan yang haram, sehingga ia tidak akan makan kecuali makanan yang halal dan yang diperbolehkan Allah swt..
Ia senantiasa menjauh dari sumber makanan yang haram seperti riba, menyuap, jual beli sesuatu yang haram. Ia tidak akan makan kecuali yang diperbolehkan Allah swt. dan ia juga berusaha menjaga makanannya, sehingga doa yang dipanjatkannya dikabulkan Allah swt..

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda,

Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia perintahkan kepada Rasul, lalu beliau membacakan ayat, `Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan`” (Al-Mu’minĂ»n [23]: 51)

Beliau juga membaca ayat,

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (Al-Baqarah [2]: 172)

Dikisahkan, ada seorang lelaki yang berada dalam perjalanan, dengan rambut terurai dan tampak tidak terurus. Ia menengadahkan tangannya seraya berucap, “Wahai Tuhan, Wahai Tuhan,” sementara makanannya haram, minumannya haram dan diberi makan dari sesuatu yang haram, lantas bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan!

Semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya dan para sahabatnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar